pod system vs mod

Kardinal Stick มาบอก บุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร

Kardinal Stick มาบอกบุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร                การพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้น ก็เหมือนกันกับพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ตรงจุดที่สุด โดยบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการพัฒนามากันอย่างละแบบ สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ POD SYSTEM ได้พัฒนามาจาก Sub-ohm … Continue ReadingKardinal Stick มาบอก บุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร

get to know pod system type ecig

Kardinal Stick ชวนรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD SYSTEM ให้มากขึ้น

Kardinal Stick ชวนรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD SYSTEM ให้มากขึ้น                บุหรี่ไฟฟ้าที่เราพบเห็นกันในท้องตลาดปัจจุบันนั้น มีหลายแบบ หลายประเภท  แต่บุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่หาซื้อได้ง่ายที่สุด คือแบบที่มีตัวหลอดน้ำยาสูบ แท็งค์ ไว้สำหรับเติมน้ำยา  หรือหยดน้ำยาลงในสำลีที่อยู่ในตัวเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทนั้น เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาในช่วงแรก ที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง … Continue ReadingKardinal Stick ชวนรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าประเภท POD SYSTEM ให้มากขึ้น