pod system vs mod

Kardinal Stick มาบอก อุปกรณ์สายควัน แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร

Kardinal Stick มาบอกอุปกรณ์สายควัน แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร                การพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของอุปกรณ์สายควันนั้น ก็เหมือนกันกับพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ตรงจุดที่สุด โดยอุปกรณ์สายควันแต่ละประเภทก็มีการพัฒนามากันอย่างละแบบ สำหรับอุปกรณ์สายควันแบบ POD SYSTEM ได้พัฒนามาจาก Sub-ohm … Continue ReadingKardinal Stick มาบอก อุปกรณ์สายควัน แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร