why the thai government does not legalize ecig

Kardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

Kardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย                แม้ว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันนั้น จะมีการเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่มวนธรรมดากันเพิ่มมากขึ้น แต่การซื้อขายและการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนั้น ยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายของประเทศไทย อัตราการผู้สูบบุหรี่ในประเทศปัจจุบันยังคงมีผู้สูบหน้าใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะอายุน้อยลงเรื่อยๆ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่อย่างถาวรโดยวิธีต่างๆ มากมาย และหนึ่งในวิธีที่ได้ผลที่สุด อย่างการหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ รัฐบาลไทย ก็ยังคงไม่อนุมัติในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าให้ผ่านร่างกฎหมายอย่างถูกต้อง Kardinal … Continue ReadingKardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย