pod system vs mod

Kardinal Stick มาบอก บุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร

Kardinal Stick มาบอกบุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร                การพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้น ก็เหมือนกันกับพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ตรงจุดที่สุด โดยบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการพัฒนามากันอย่างละแบบ สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ POD SYSTEM ได้พัฒนามาจาก Sub-ohm … Continue ReadingKardinal Stick มาบอก บุหรี่ไฟฟ้า แบบ POD SYSTEM กับแบบ MOD ต่างกันอย่างไร