ecig make you feel drunk or not

Kardinal Stick มีคำตอบการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้รู้สึก “เมา” ได้จริงหรือไม่

Kardinal Stick มีคำตอบการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้รู้สึก “เมา” ได้จริงหรือไม่                กระแสความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้านั้น ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ที่เริ่มหัดสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรก และจากทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ และเปลี่ยนจากบุหรี่มวนธรรมดามาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแทน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร และใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือก หลายคนมักมีข้อสงสัยข้องใจว่า หากเป็นบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสูบจะเกิดอาการหรือความรู้สึก “มึนเมา” ได้หรือไม่ เพราะหลายครั้งที่เรามักจะสูบบุหรี่ก็ต่อเมื่อออกไปสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ … Continue ReadingKardinal Stick มีคำตอบการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้รู้สึก “เมา” ได้จริงหรือไม่