why the thai government does not legalize ecig

Kardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้อุปกรณ์สายควันถูกกฎหมาย

Kardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้อุปกรณ์สายควันถูกกฎหมาย                แม้ว่าจำนวนผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในปัจจุบันนั้น จะมีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สายควันแทนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมวนธรรมดากันเพิ่มมากขึ้น แต่การซื้อขายและการสูบอุปกรณ์สายควันในพื้นที่สาธารณะนั้น ยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายของประเทศไทย อัตราการผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในประเทศปัจจุบันยังคงมีผู้สูบหน้าใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะอายุน้อยลงเรื่อยๆ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างถาวรโดยวิธีต่างๆ มากมาย และหนึ่งในวิธีที่ได้ผลที่สุด อย่างการหันมาใช้อุปกรณ์สายควัน ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ รัฐบาลไทย ก็ยังคงไม่อนุมัติในเรื่องของอุปกรณ์สายควันให้ผ่านร่างกฎหมายอย่างถูกต้อง Kardinal … Continue ReadingKardinal Stick มาบอกเพราะอะไร รัฐบาลไทย จึงไม่ทำให้อุปกรณ์สายควันถูกกฎหมาย